Chemical Co., Ltd.

Address: 603-bulding No. 4, Qiian shui Wang Park,Nankai Distri.Tianjin,China.
Postal Code: 300000
 
Tel: 86-22-23053318

Fax: 86-22-23053319